EU-kontroll/Periodisk kjøretøykontroll(PKK)

Personbiler skal kontrolleres første gang 4. år etter førstegangregistrering, så hvert 2. år.
Du kan fremstille bilen til kontroll tidligst 4 måneder før fristen.
Kontrollen må foretas på godkjente kontrollverksteder (kontrollorganer).
Bileier må selv sørge for at bilen blir kontrollert og godkjent i tide.
Statens Vegvesen sender ikke lenger ut varsel om kontroll.
Kontrollmånedene sammenfaller med kalendermånedene, bortsett fra for siffer 0 og 7 som skal kontrolleres i hhv. oktober og november.

Similar Posts